Kvalitetspolicy

PADAB ska alltid eftersträva nöjda kunder!
Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer PADAB som leverantör.

PADAB ska kännetecknas av produkter med hög kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

För att uppnå detta ska vi:

  • Leverera rätt kvalitet i alla led
  • Arbeta med ständiga förbättringar
  • Hantera reklamationer snabbt och effektivt
  • Ha kunniga medarbetare och ledare

Miljöpolicy

PADAB skall eftersträva en god miljömedvetenhet, samt verka för att förebygga uppkomsten av negativ miljöpåverkan. Många av våra processer, produkter och tjänster har potential att påverka den omgivning där vi verkar. Det är vår policy att hantera dessa aktiviteter på ett ansvarsfullt sätt.

Vi ska uppfylla alla relevanta miljövårdsbestämmelser:

  • Ta hänsyn till vår personals och våra kunders hälsa och säkerhet, genom att alltid välja det ur praktisk synvinkel säkraste och miljövänligaste alternativet gällande utrustning, transporter, förpackningsmaterial m.m.
  • Genom information och utbildning om våra produkter uppmuntra personal, leverantörer och kunder till miljömedvetenhet.
  • Minimera förbrukningen av energi och vidta praktiska åtgärder för att minska avfallet genom att ha en kontinuerlig översyn av produkter och förpackningar, verka för att minimera överflödigt förpackningsmaterial.
  • Aktivt främja och uppmuntra återvinning inom vår verksamhet. Vi använder återvinningssystem och vi ska i största möjligaste mån återvinna plast, emballage och annat avfall.
  • Kontinuerligt utveckla rutiner och arbetssätt så att vår miljöpolicy så effektivt som möjligt efterlevs.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.