Kvalitet & Miljö.

Vi siktar ständigt mot högra kvalitets och miljömål, både idag och i framtiden.

Kvalitetspolicy

PADAB ska alltid eftersträva nöjda kunder!
Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer PADAB som leverantör.

PADAB ska kännetecknas av produkter med hög kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

För att uppnå detta ska vi:

  • Leverera rätt kvalitet i alla led
  • Arbeta med ständiga förbättringar
  • Hantera reklamationer snabbt och effektivt
  • Ha kunniga medarbetare och ledare

Miljöpolicy

PADAB skall eftersträva en god miljömedvetenhet, samt verka för att förebygga uppkomsten av negativ miljöpåverkan. Många av våra processer, produkter och tjänster har potential att påverka den omgivning där vi verkar. Det är vår policy att hantera dessa aktiviteter på ett ansvarsfullt sätt.

Vi ska uppfylla alla relevanta miljövårdsbestämmelser:

  • Ta hänsyn till vår personals och våra kunders hälsa och säkerhet, genom att alltid välja det ur praktisk synvinkel säkraste och miljövänligaste alternativet gällande utrustning, transporter, förpackningsmaterial m.m.
  • Genom information och utbildning om våra produkter uppmuntra personal, leverantörer och kunder till miljömedvetenhet.
  • Minimera förbrukningen av energi och vidta praktiska åtgärder för att minska avfallet genom att ha en kontinuerlig översyn av produkter och förpackningar, verka för att minimera överflödigt förpackningsmaterial.
  • Aktivt främja och uppmuntra återvinning inom vår verksamhet. Vi använder återvinningssystem och vi ska i största möjligaste mån återvinna plast, emballage och annat avfall.
  • Kontinuerligt utveckla rutiner och arbetssätt så att vår miljöpolicy så effektivt som möjligt efterlevs. 

Våra tjänster

Ljud

Från små konserter till stora arenaproduktioner. Vi har ljudutrustning för precis ditt evenemang. Vi designar och optimerar en ljudlösning utifrån lokalen eller platsen i våra simmuleringsverktyg.

Ljus

Från design av våra duktiga tekniker till ett hyreslager med ett brett utbud av fast och rörliga armaturer för både utom och inomhusbruk. Allt detta tillsamman med de modernaste mixerborden och kontrolllösningar.

Bild & Video

Kameralösningar för digitala eller fysiska event till stora LED-skärmar och fasadprojektioner. Distribution,  playout och mediaservers för hantering av innehåll och kunskap för just ert projekt.

Streaming

Håll effektiva möten och interagera med era kollegor online.
Vi har erfarenhet av alla typer och plattformar och tjänster för en lyckad sändning.

Intercom

Att kommunicera under en show eller event är A och O.
Vi har trådbundna och trådlösa system som enkelt skalas efter ert behov.

Scen & Rigging

Från festivalscen till effektive mobila scenlösningar. Vi har produkter från den lilla enkla scenen till mer komplexa byggen. Tross och motorer har vi lagret fullt av för säkra montage av utrustning.

Visualisering & design

En väl förberedd produktion börjar med en visualisering i vårt 3D-verktyg. God planering och design är väl investerade pengar i ert projekt innan genomförande.

AV-installation

Vi erbjuder skräddarsydda installationer av ljud, ljus, bild och mötesteknik. Tekniska distributionslösningar tillsammans med användarvänliga styrsystem för den bästa upplevelsen och funktion.

Besök oss

PADAB Ljud & Ljus AB
Linnégatan 22
602 23 Norrköping

info@padab.com
011-363800

Skicka meddelande